Entries Tagged 'English' ↓

Please spread!

I’ve written some tweets in English regarding our yesterday’s protests. Please spread!

Social media and political polarization

Well-known effect: in an era of social media people tend not to listen each other and much less capable for dialog. It is really a great paradox that in the times of mass communication we have less communication skill then ever.

The same is applicable for political communication and habits. There is a great podcast describing this issue. Strongly recommend.

 

Trouble

Useful and inspiring video about self-organzation and mutual aid. Must see! Literally a masterpiece of political education.

\\\

Карыснае і натхняльнае відэа пра самаарганізацыю і ўзаемную дапамогу. Катэгарычна рэкамендую! Я б сказаў, што гэта шэдэўр палтіычнай асветы.

Protests against lockdown

“If I get sick, then I am going to bear the consequences of my getting sick. If anybody else gets sick, they bear the consequences of their free choice without government coercion to do so. That’s what this is about.”

Protests against quarantine and lockdown spread around USA.

This quote shows that the protestant idea of the individual choice and individual effort is still a linchpin of the US worldview. And what I really love about this country is how they perceive their government. They see it as a servants with a roughly restricted responsibilities.

 

Не плаціць арэнду да канца пандэміі

The US anarchists from the Submedia collective issued a call for all workers to keep their rent from April, 1st because of the pandemic. And seems like they are not the only one who promotes this idea in the US. It is logical: where I take money to pay rent, if I can not work? We, as proletarians, do not have capital or profound savings – we only live from wage to wage, not like ranters who multiply their capital thanks to apartments they have.

Nice example of how emergency situations and cataclysms sharpen class and social contradictions. Wish them luck and lets hope some day Belarusians will reach the same level of class consciousness.

/ / /

Амерыканскія анархісты з калектыву Submedia выпусцілі заклік да працоўных – не плаціць арэндную плату з 1 красавіка. І яны не адзіныя, хто прасоўвае гэтую ідэю ў ЗША. І гэта лагічна: дзе я вазьму грошы на аплату арэнды, калі я не магу працаваць? Мы, пралетары, не маем капіталу ці істотных зберажэнняў – мы жывем ад заробку да заробку, у адрозненні ад арэндадацеляў, якія памнажаюць свой капітал дзякуючы таму, што УЖО валодаюць жылплошчай.

Добра прыклад таго, як надзвычайныя сітуацыі і катаклізмы павастраюць класавыя і сацыяльныя супярэчанні. Пажадаем ім поспеху і будзем спадзявацца што аднойчы беларусы дасягнуць такога ж узроўню класавай свядомасці.

 

 

Таварышы з Анархісцкай федэрацыі Чэхіі пераклалі на чэскую мову мой апошні артыкул пра «справу Сеці», дакладней, пра спробу зрабіць з фігурантаў справы забойцаў.

Салідарнасць з «сецевікамі» выйшла далёка за межы Расіі, таму замежнаму чытачу важна ведаць аб усіх апошніх рухах па тэме.

///

Comrades from Anarchist Federation of Czech Republic have translated my last article about the case of the «Network». More precisely, about an attempts of media to call out the «Network» as a gang of murders.

Solidarity to with «Networkers» went far over the borders. That is why it is important for the foreign reader to know about all recent updates on the issue.

 

Exarchia

The Athens Exarchia dictrict considered to be a stronghold of the anarchists. It is a space, where squats are standing one by one, and cops try to avoid getting there. It used to be like that for decades, but last few month a government started a large-scale attack on this ungoverned enclave.

On a video Greek comrade says briefly, what is the case, and shows that the spirit of the Athens anarchists is far from being broken.

/ / / / /

Афінскі раён «Экзархія» лічыцца аплотам анархістаў. Гэта месца, дзе сквот стаіць на сквоце, а паліцыя стараецца лішні раз туды не заглядаць. Так было дзесяцігоддзямі, але апошнія некалькі месяц урад пачаў буйнамаштабную атаку на гэты непадкантрольны анклаў. На відэа таварыш з Грэцыі коратка кажа, у чым справа і сведчыць аб тым, што дух афінскіх анархістаў — не зламаць.

How does state intelligence works?

Watch my video, dedicated to a mechanism of the state repressive apparatus!

Why state persecutes radicals? Why it persecutes anarchists more than anyone? What are the concrete aims of the repression and can we avoid the state violence? All answers in my newly dubbed video!

 

Five-hour podcast — done!

Political Juice is one of the few English-speaking youtube-channels I follow. Today I have just finished the 5-hour podcast done by author. He speaks about such movement as «groypers» who are the extreme antisemitic wing of the conservative movement, and also speculates about the reasons people adhere to a identity politics. He thinks that it is a result of an atomisation and a decline of traditional family and civil society. Hence they decline, people tend to attach themselves to a groups based on skin color (altright, groypers), gender (feminists, trans people) or even combination of a characteristics (e.g. «black feminists»).
Of cause, these conclusions and observations are relevant only for the USA politics.

Author himself is a «classical liberal\conservative» and for sue is biased also, but I love his argumentation and the way he tries to analyze things. Anyhow, the podcast would be nice but only for hardcore fans of politics 🙂

/ / / / /

Раю вам файны пяцігадзінны падкаст ад Juice box — аднаго з нямногіх англамоўных ютуб-каналаў, за якімі я сачу.

У падксце аўтар расказвае пра такі рух як «groypers» («гройперы»?) – антысеміты і ультрадэмагогі на крайне правым фланзе кансерватараў, а таксама разважае аб тым чаму, на ягоны погляд, людзі ў ЗША так актыўна ідуць у рухі і арганізацыі, што грунтуюцца на ідэнтычнасці (ЛГБТ, феміністкі, альтрайт і г.д.) Па ягоным меркаванні гэта — следства ўпадку традыцыйнай сям’і, якая давала чалавеку сацыяльнае асяроддзе.

Канешне, высновы і назіранні аўтара карысныя толькі для палітыкі ЗША, бо у нас зусім іншы кантэкст. Сам жа Juce boy (так ён сябе заве) прылічвае сябе да «кансерватараў\класічных лібералаў».

Паслухаць вельмі цікава, хаця і доўга. Карацей, для самых хардкорных аматараў палітыкі 🙂

Few words about your everyday live

«Creation and production come to mean sold activity. A mans activity is “productive”, useful to society, only when it is sold activity. And the man himself is a productive member of society only if the activities of his daily life are sold activities. As soon as people accept the terms of this exchange, daily activity takes the form of universal prostitution».

“The reproduction of everyday life” by Freddy Perlman. 1969