Вучэнне – свет, невуцтва – цемра. Яшчэ напрыканцы лета паступіў ў Люблін (Польшча) і зараз вывучаю польскую мову ва універсітэце Марыі Складоўскай-Кюры. Калі ўсё будзе добра, праз тры гады вярнуся да вас магістрам палітычных навук.

///

Еducation is light, ignorance is darkness. At the end of the summer I was admitted to a Lublin university of Marie Curie. If everything would be alright, three years later I will be back to Belarus as an MA in political science.