Нацыяналізм ізноў/ Nationalism again

Пытанне нацыі і нацыяналізму, нягледзячы на паўсюдныя працэсы глабалізацыі па ранейшаму – адно з ключавых сацыяльных, палітычных і культурных пытанняў сучаснасці. Даць ацэнку гэтай з’яве, прааналізаваць яе і прымаць да ўвагі ў сваіх палітычных дзеяннях я лічу вельмі важным і неабходным для тых, хто марыць аб радыкальных пераменах.

Каля году таму я выказаў сваю пазіцыю адносна беларускага нацыяналізму. Не так даўно чэскія таварышы пераклалі яе і апублікавалі ў анархісцкім часопісе Existence. Дзякуй ім за гэта 🙂

Арыгінал артыкулу тут: https://mikola.noblogs.org/?p=1269

_____________

The issue of nation and nationalism, despite overwhelming globalization process is still one of the key social, political and cultural questions of present time. Assessing and analyzing this issue and taking it into consideration during the political activity is, on my opinion, very important for those who dream about radical changes.

About a year ago I have outspoken my position regarding Belarusian nationalism. A few time ago Czhech comrades translated it and published in a anarchist magazine “Existence”. Thank them! 🙂

The original article is here (English, Russian): https://mikola.noblogs.org/?p=1269